Workshop Ruimtegebruik

Improfessioneel, Den Haag

Martijn van Opdorp

Theatersportvereniging Improfessioneel uit Den Haag had mij gevraagd om een workshop te geven aan de vrijdagavond-groep “Oranje”. Ze wilden graag “iets doen met het gebruik van ruimte op het podium”. Uitstekend idee! Dit heb ik met plezier met ze gedaan:

Focus op het lichaam

Na een korte introductie zijn we begonnen met een warming-up. Om de beurt beelden de spelers hun beleefde dag uit in een versnelde fysieke solo met gebruik van brabbel-woordjes en klanken. Daarna zei iedereen om de beurt zijn naam, ondersteund door een specifiek gebaar uit zijn/haar fysieke solo. Deze naam en het specifieke gebaar herhaalden we met de hele groep en vergrootten we uit.

Focus op de speler/ruimte

Alle spelers liepen door de ruimte met hun blik op de horizon. Het tempo lag iets hoger dan hun eigen comfortabele wandelgang. De spelers moesten hun route zo lopen, dat ze de vrije ruimte zo goed mogelijk verdeelden. Vervolgens bakende ik de ruimte af met mijn armen en maakt ik het speelvlak steeds kleiner. Iedereen moest het tempo vasthouden totdat we een meute ‘krioelende mieren’ overhielden. Daarna liet ik ze weer los en was de gehele ruimte weer beschikbaar.

Tijdens het rondlopen vroeg ik de spelers om een specifiek fysiek kenmerk van een ander te bekijken en dit tijdens het lopen bij zichzelf te ‘installeren’. Dat hebben we een aantal keren herhaald.

Daarna mocht 1 speler stilstaan. De rest van de groep moest stoppen zodra er iemand stilstond en kijken naar die persoon. Als de stilstaande speler van iedereen de aandacht/focus had, kon iedereen weer gaan lopen.

Als variatie op het thema vroeg ik de groep om zich op mijn teken in tweeën op te splitsen. Ik kreeg er 3 ;). Per groep vroeg ik ze 1 fysieke eigenschap en geluid te spelen. Zodra een speler zich tot een andere groep voelde aangetrokken mocht hij/zij die impuls volgen, de overstap maken en zich aansluiten bij de fysieke kenmerken van de groep.

Focus op het speelvlak, “the Union Jack”

Om de spelers kennis te laten maken met de verschillende plekken op het speelvlak liet ik ze lopen over de ‘Union Jack“. De Engelse vlag kun je denkbeeldig op de speelvloer projecteren. Je kunt dan over de horizontalen (voor, midden, achter) lopen, de diagonalen en de 2 zijdes. Al deze lijnen hebben snijpunten. Na een handklap kozen de spelers een snijpunt op 1 van die lijnen en vervolgens checkten we als publiek wie de focus had.

Na dit een aantal keer gedaan te hebben, gingen we variëren op het thema. Als input vroeg ik bijvoorbeeld een lokatie van het publiek. Daarna moesten de spelers een plek op ‘de vlag’ kiezen en met hun fysieke houding een scene neerzetten. Dat hebben we vervolgens ook gedaan met filmgenres, bijvoorbeeld horror, western, e.a.

Focus op elkaar, ‘inhaken en meedeinen’

4 Spelers staan aan de kant. 1 Speler komt op, gaat in het midden van de speelvloer staan, kijkt naar het publiek en speelt een eenvoudige handeling. Tweede speler komt op, gaat schuin achter het midden staan en neemt de handeling zo exact mogelijk over. Nummer 3 komt erbij en gaat aan de andere kant schuin achter het midden staan en speelt de handeling zo exact mogelijk. De vierde speler loopt langs over de voorkant van het speelvlak en passeert het trio. Bij iedere passage probeert het trio in het midden als 1 te reageren.

Tot slot

Ik las dit stukje en betrapte mezelf op een droge opsomming van feiten. Ik hou van lijstjes maar tijdens de workshop laat ik me vooral leiden door de energie van de groep en probeer ik in te haken op wat er op dat moment gebeurt.

De groep “Oranje” van Improfessioneel heeft een mooie fysieke verdeling van spelers; groot, klein, jong, oud, soepel, stram. Die contrasten zien er leuk uit zonder dat ze leuk hoeven te doen. Kom een keer naar ze kijken. Op de website van Improfessioneel kun je de geplande speeldata vinden.

Heb je zelf zin om een keer met je groep een fysieke workshop te ervaren?

Bel me dan of stuur een mailtje